Un maraton cu traditie, dar aproape necunoscut: MARATONUL SECUIESC (Miercurea Ciuc) – 3 AUGUST

DSC_0018Intr-o perioada cand evenimentele de alergare gasesc noi si noi idei si solutii de promovare si prezenta online, exista unele competitii (chiar cu vechime) care par a face eforturi in a ramane aproape necunoscute, mai alas incepatirilor. E si cazul MARATONUL SECUIESC (Miercurea Ciuc). Abordarea noastra pare anti-reclama, insa Time Trial Running s-a autosesizat si doreste ca acest eveniment sa fie totusi cunoscut. In lipsa unor materiale specifice am preluat integral Regulamentul compretitiei:

“MARATONUL SECUIESC”  MIERCUREA CIUC -TUŞNAD – MIERCUREA CIUC   -EDIŢIA A XIII-A -3 AUGUST 2014

1. SCOPUL ACŢIUNII: Popularizarea alergării pe şosea, cuprinderea unui număr cât mai mare de cetăţeni, într-o acţiune organizată şi asigurarea posibilităţii de a participa într-o competiţie sportivă deschisă tuturor categoriilor de vârstă. Acţiunea se desfăşoară în cadrul “Zilelor municipiului Miercurea Ciuc”.

2. SPONSORUL PRINCIPAL AL ACŢIUNII: SC APEMIN TUŞNAD SA

3. DATA DESFĂŞURĂRII: 3 AUGUST 2014.

4. START: orele 9,00 din zona centrală a municipiului Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii, startul fiind comun atât probei individuale cît şi probei de ştafetă.

5.TRASEUL ŞI PUNCTELE DE CONTROL: Miercurea Ciuc – Sâncrăieni – Sântimbru – Sânsimion – Vrabia – Tuşnad – Vrabia – Sânsimion – Sântimbru  –  Sâncrăieni – Miercurea Ciuc.

       Lungimea totală a traseului: 42 km.

       Locuri de schimb şi puncte de control: la aproximativ 10,5 km(pct.I la 10,5 km, pct. II la 21 km, pct.III  la 32,5 km şi locul de sosire);

       Sosirea participanţilor se va face în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii (în acelaşi loc cu startul probei individuale şi a probei de ştafetă).

6. ADRESA COMISIEI DE ORGANIZARE:

       Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi Tineret Harghita, Asociaţia Judeţeană “Sportul pentru Toţi” Harghita şi Asociaţia de Sport Miercurea Ciuc, localitatea Miercurea Ciuc, Strada.Eroilor, nr.7, cod.530132, judeţul Harghita.

7. TELEFOANE ALE COMISIEI DE ORGANIZARE:

       0266-371772, 0266-371672, telefoane mobile: 0742-040611, 0744-387454, 0744-396804

       Tel/fax: 0266-371772 sau 0266-371278.

       www.szereda.ro

        www.dsjhr.ro

8. PROBE DE CONCURS  

    INDIVIDUAL: Concursul este deschis tuturor participanţilor, indiferent de vârstă, dacă au împlinit 14 ani , atât la masculin cât şi la feminin, open 42 km.

    ŞTAFETĂ:  – La concurs vor participa echipe de femei şi bărbaţi, componenţa echipei fiind de 4 (patru) membrii.

                            – Echipele mixte înscrise la concurs participă la categoria bărbaţilor.

                            – Ştafetele vor fi grupate la feminin (4×10,5 km), cât şi la masculin (4×10,5 km) la fiecare categorie de vârstă.

            NOTĂ: Partcicpanţii au obligaţia de a prezenta Comisiei de organizare, cărţile de identitate şi predarea acestora în vederea identificării participanţilor. Cărţile de identitate se înapoiază după terminarea concursului şi restituirea numerelor de concurs.

      CATEGORII DE VÂRSTĂ SUNT URMĂTOARELE:

                             – Open (M+F)

                             – U18, toţi participanţii au vârsta sub 18 ani (M+F);

                             – U20, toţi participanţii au vârsta sub 20 ani (M+F);

                             – M35, toţi participanţii au peste 35 ani (M+F);

                             – M MASTER, vârsta însumată va fi peste 180 ani;

9. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

         Au drept de participare sportivii amatori şi nonamatori care au împlinit vârsta de 14 ani până la data de 2 august 2014 şi care recunosc regulamentul de concurs. Concurenţii participă la concurs pe propria răspundere, în care sens vor completa o declaraţie şi cu prezentarea adeverinţei medicale înainte de start. Participanţii care nu prezintă adeverinţe medicale şi nu completează declaraţie că aleargă pe propria răspundere nu vor lua startul.

10. ÎNSCRIERE LA CONCURS:

       Înscrierea se va face pe bază de talon de participare, transmisă la Comisia de organizare a concursului până la 1 august 2014, personal sau prin fax., la nr.0266-371772 sau la 0266-371278, până la orele 12,00.

      Talonul de participare se găseşte şi pe site-ul D.S.J. Harghita, la adresa www.dsjhr.ro sau la adresa Primăriei municipiului Miercurea Ciuc, pe site-ul www.szereda.ro .

 11. PREMII:

        Vor fi premiaţi următoarele categorii de câştigători, atât la masculin, cât şi la feminin:

         a.) INDIVIDUAL (OPEN 42 KM  m+f) după cum urmează:

            – locul I.         = 1.000 lei;

            – locul II.        =    700 lei;

            – locul III.      =    500 lei;

            – locul IV.      =    300 lei;

            – locul V.       =    200 lei;

            – locul VI.      =    100 lei

               Notă: Aceste premii vor fi acordate în cazul în care la concurs individual separat la masculin şi separat la feminin  se înscriu şi termină concursul un număr de minim 10 concurenţi sau concurente. În caz contrar, organizatorii îşi rezervă dreptul de a diminua valoarea premiilor.

          b.) ŞTAFETĂ-OPEN ( 4 X 10,5 KM, m+f), după cum urmează:

            – locul I.          =     1.000 lei;

            – locul II.         =        700 lei;

            – locul III.        =        500 lei;

NOTĂ:  Premiile atât la individual, cât şi la ştafetă vor fi oferite în numerar. Aceste premii sunt sume brute, din care se scade impozitul conform legislaţiei în vigoare.

              –  La categoriile de vârstă , premiile oferite vor consta din diplome şi medalii.

             – Comisia de organizare va oferi câte 2 (două) premii speciale, pentru cel mai tânăr şi cea mai tânără, respectiv cel mai în vârstă şi cea mai în vârstă participantă, care a parcurs şi a încheiat concursul, indiferent dacă participă la proba individuală sau ştafetă (m+f).

            – Se va acorda premii speciale  pentru cea mai bună ştafetă masculină şi feminină.

            -Deasemenea se va acorda un premiu special concurentului venit de la cea mai mare distanţă, localităţii rurale  cu cei mai mulţi participanţi şi concurentului, clasat cel mai bine, respectiv cea mai bună ştafetă dintre participanţii din zona Ciucului.

            Fiecare concurent, care parcurge întregul traseu la proba individuală, în durata totală de parcurgere a traseului, va primi o diplomă de participare şi un cadou din partea sponsorului principal al acţiunii.

           Bugetul total al premiilor: 10.000 lei. Fondul de premiere este asigurat de S.C. Apemin Tusnad.

12. REGULUI COMUNE PROBELOR INDIVIDUALE ŞI ŞTAFETĂ:

          a.) Pe drumurile publice se foloseşte în mod obligatoriu partea dreaptă în sensul de circulaţie.

               Se interzice cu desăvârşire, însoţirea concurenţilor cu autoturisme, microbuze sau biciclete, respectiv cu alte mijloace de transport. În cazul în care, apare un autoturism al unui participant, acesta atrage după sine excluderea concurentului din concurs.

          b.) Comisia de organizare va instala puncte de control pe traseu, în afara părţii carosabile, unde vor fi controlate trecerile concurenţilor şi numărul de start al acestora, precum şi corectitudinea efectuării schimbului.

          c.) Organizatorii vor asigura reâmprospătarea concurenţilor, la punctele stabilite, oferându-le participanţilor apă minerală plată, glucoză şi fructe.

13. REGULI SPECIALE A PROBEI DE ŞTAFETĂ:

          a.) Categoria de vârstă la proba de ştafetă se stabileşte prin însumarea vârstelor componenţilor  echipei, atât la feminin, cât şi la masculin, conform prevederilor prezentului regulament.

        b.) Pot participa la proba de ştafetă şi echipele mixte (bărbaţi şi femei), rezultatul lor va fi luat în considerare la categoria bărbaţi, respectiv un concurent poate alerga schimbul 1. la ştafetă după care va continua concursul la individual.

          c.) La înscriere, fiecare component al echipei va primi un număr de start. Numerele de start nu pot fi schimbate între componenţii echipelor. Numărul schimburilor vor fi specificate în talonul de înscriere, în ordinea înscrierii concurenţilor.

         d.) Transportul sportivilor la locurile de schimb se va asigura de către Comisia de organizare. Transportul sportivilor la punctele de schimb cu alte mijloace de transport, decât ale comisiei de organizare sunt interzise.

14. REGULI COMUNE AMBELOR PROBE:

        a.) Un participant înscris la proba individuală poate alerga în primul schimb a probei de ştafetă, pe baza înscrierii prealabile, semnalând acest lucru Comisiei de organizare.

        b.) Durata totală de parcurgere a traseului se stabileşte, după cum urmează:

                         – la individual             6,0    ore

                         – la ştafetă                  4,5    ore

             După trecerea acestei durate, concurentul este considerat descalificat. Concurenţii au obligaţia, ca în caz de abandon să anunţe arbitrii şi să predea numărul de concurs.

        c.) Festivitatea de premiere va avea loc la orele 15,00 pe scena Cetăţii „MIKÓ”din Miercurea Ciuc, aproape de  locul de sosire.

15. SOSIREA:

          Se va face pe Piaţa Cetăţii, prin parcurgerea străzilor, Nagy Imre – Szász Endre – P-ţa Cetăţii.

          Autobuzul cu sportivii care urmează să asigure schimbul  la proba de ştafetă va pleca la orele 9,10 din zona Startului la punctele de schimb, iar sportivii care au terminat proba de ştafetă sau au abandonat, vor urca în autocarul nr.2.

16. ALTE PREVEDERI

            Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita v-a finanţa acest concurs cu plata unui număr de 8 arbitrii din totalul de 20 arbitrii, care sunt necesari pentru organizarea în condiţii optime de desfăşurare a acestei competiţii. Totodată instituţia va plăti masa participanţilor venite din alte localităţi.

            Comisia de organizare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări sau îmbunătăţiri la prezentul regulament, ce va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi în timp util.

            NOTĂ: 1.La solicitarea concurenţilor, comisia de organizare asigură cazare gratuită în limita locurilor disponibile (cca. 20-25 locuri) în ordinea sosirii solicitărilor.

                          2.Cheltuielile de organizare sunt suportate de instituţiile implicate baremul de arbitraj fiind susţinut de D.J.S.T. Harghita.

                          3. În situaţia în care la proba de ştafete, nu sunt cel puţin 3 echipe, atunci Comisia de organizare va proceda la cumulul categoriilor.

 Ne vedem la Miercurea Ciuc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *